Get Adobe Flash player

02.jpg04.jpg1.jpg5.jpg7.jpg8.jpg02.jpg04.jpg1.jpg5.jpg7.jpg8.jpg
02.jpg04.jpg91.jpg92.jpgbalitis22.png02.jpg04.jpg91.jpg92.jpgbalitis22.png
Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018 09:04

Σέρρες: Με 45 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 18 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών για υπηρεσίες βιβλιοθήκης και πληροφόρησης και ορισμός μέλους για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης και υλοποίησης της νέας σύμβασης για το έτος 2018-2019. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση τροποποίησης μέρους της 744/2017 ΑΔΣ: ¨Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερρών και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο το Κλειστό Γυμναστήριο και στο Εθνικό Στάδιο του Δήμου Σερρών», έγκριση όρων και ορισμός μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης¨. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 148.942,60 € για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων τετράκυκλων οχημάτων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» και τίτλο πρόσκλησης ¨Αστική κινητικότητα στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ της πόλης των Σερρών¨. Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 420.900,00 € από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ για την πράξη με τίτλο: ¨Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτηρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών¨. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. ΘΕΜΑ 5ο : Σχετικά με αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης ¨Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτήρια – 3ΕΜ¨ στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020. Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σερρών στην πρόσκληση του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία με τίτλο: ¨Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου¨ και έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την υποβολή αυτής. Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση προβολής της πόλης των Σερρών στην ειδική έκδοση των ΟΨΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στο περιοδικό ¨Αυλαία της Θεσσαλονίκης¨. Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π. ΘΕΜΑ 8ο : Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 – Λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του τμήματος Κοιμητηρίων. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την επανένταξη και τη βιώσιμη επανάχρηση των πρώην στρατοπέδων στο πλαίσιο υλοποίησης του δικτύου MAPS. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών: α) στο Δίκτυο BREATH LIFE CITIES και β) στο Δίκτυο CITIES WITH NATURE. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. ΘΕΜΑ 12ο : Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 411/2018 ΑΔΣ και εκ νέου έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Σερρών και της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. Εισηγητές: Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου Δ. ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 72/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. περί ¨Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018¨. Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου Δ. ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.: α) αρ. 102/2018 με θέμα: ¨Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2016¨ και β) αρ. 103/2018 με θέμα: ¨Έγκριση τροποποίησης ετήσιου σχεδίου δράσης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έτους 2018 και αναμόρφωση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκτακτη χρηματοδό- τηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2018¨. Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Τερζής Β. ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση 3ης τροποποίησης της 936/2017 ΑΔΣ περί ¨Έγκρισης προγράμματος Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών για το έτος 2018¨. Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β. ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 480/2016 ΑΔΣ με θέμα: ¨Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρικού Πάρκου (εμβαδού 5.000,08 τ.μ.) από ¨Πάρκο Πόλης¨ και τον επαναχαρακτηρισμό του ίδιου τμήματος σε ¨Πάρκο Πόλης¨, ως προς την ψήφιση της πίστωσης που αντιστοιχεί στην αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης των ακινήτων εμβαδού 5.000,08 τ.μ., με τις επικείμενες σε αυτά κατασκευές, φερόμενων ιδιοκτητών Κοντούζη ειρήνης του Κων/νου και Κουτούζη Ελένης του Κων/νου¨. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. ΘΕΜΑ 17ο : Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 440/2017 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με εκποίηση δημοτικών οικοπέδων σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ν. 3463/2006 στην Τ.Κ. Ορεινής. Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. και Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. ΘΕΜΑ 18ο : Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 423/2018 ΑΔΣ και έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 (98η) που αφορά την χρηματοδότηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έτους 2018. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. ΘΕΜΑ 19ο : Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. ΘΕΜΑ 20ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για τις εργασίες βελτίωσης υγρομόνωσης κτηρίου Κ1 πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 της Δ/νσης Καθαριότητας. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018: α) Για την παροχή υπηρεσιών για την τεχνική εξυπηρέτηση αυτόματου συστήματος εμφακέλωσης. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. β) Για την παροχή υπηρεσιών 24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υπο- στήριξης στο πλαίσιο της πράξης ¨Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πλη- ροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ. γ) Για την υπηρεσία ¨Συντήρηση εγκαταστάσεων υδατοδεξαμενών ΤΚ Άνω Βροντούς¨. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. δ) Για την παροχή υπηρεσίας ¨περίφραξη με συρματόπλεγμα του αριθ. 4320 αγροτεμαχίου Σερρών¨. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018: α) για την προμήθεια άλατος αποχιονισμού έτους 2018, β) για την προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) καλυμμάτων καρότσας ημιφορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. γ) για την εκτέλεση της προμήθειας ¨Προμήθεια και τοποθέτηση κλουβιών στο δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς¨. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για εξάμηνη συνδρομητική υπηρεσία ενημέρωσης στις ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας συστημάτων ασφαλείας και υπηρεσιών φύλαξης δημοτικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σερρών. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Ευπρεπισμός – καθαριότητα – αποψίλωση χόρτων των δημοτικών κοιμητηρίων του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών¨. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας: α) τμήματος του υπ’ αριθμ. 7503 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, β) του υπ’ αριθμ. 2893 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, γ) του υπ’ αριθμ. 1272 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα, δ) τμήματος του υπ’ αριθμ. 78 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη, ε) του υπ’ αριθμ. 6589β αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, στ) του υπ’ αριθμ. 566 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, ζ) του υπ’ αριθμ. 6565γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, η) του υπ’ αριθμ. 6610β αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, θ) του υπ’ αριθμ. 19 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κρίνος και ι) τριών τμημάτων του υπ’ αριθμ. 843 αγροτεμαχίου του αγροκτήμα- τος Σκουτάρεως. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών Αναγέννησης και Κουβουκλίων. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 12521/05-04-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Σύνταξη σχεδίου δράσης ενεργειακής απόδοσης κτηρίων¨. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: ¨Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τον Δήμ πόλης Σερρών, έτους 2016. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ των έργων: α) Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2017 και β) Επέκταση αύλειου χώρου 18ου Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Π. 341. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. ΘΕΜΑ 37ο : Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. Εισηγητές: Οι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Μερετούδης Δ., Δούκας Γ., Καρπουχτσής Κ., Χράπας Π. ΘΕΜΑ 38ο : Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των Σερρών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28/2018 απόφαση Ποιότητας Ζωής. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. ΘΕΜΑ 39ο : Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. ΘΕΜΑ 40ο : Διαγραφή χρηματικών καταλόγων. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. ΘΕΜΑ 41ο : Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. ΘΕΜΑ 42ο : Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Κουρσιούμη Κων/νιά, πρώην δημοτικής υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. ΘΕΜΑ 43ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: α) του κ. Δημάρχου για το μήνα Ιούλιο και β) των κ.κ. Σουλιώτη Μιχαήλ και Αντιγόνης Γαβρά, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, για το μήνα Σεπτέμβριο 2018. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. ΘΕΜΑ 44ο : Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κ., για το μήνα Ιούνιο. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. ΘΕΜΑ 45ο : Αύξηση ισχύος της παροχής της Κοινωνικής Κουζίνας (ΔΕΔΔΗΕ). Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Κοινοποίηση: 1. κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου 2. κ. Δ/ντή Διοικητικών 3. κ. Δ/ντή Οικονομικών 4. κ. Δ/ντή Τ.Υ.Δ. 5. κ. Δ/ντή Καθαριότητας 6. κ. Δ/ντή Ανάπτυξης & Αγροτ. Οικονομίας 7. κ. Δ/ντή Κοινων.Προστασ.,Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού 8. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 9. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών 10. Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων 11. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Π. Κωστοπούλου 2 12. Εμπορικό Σύλλογο Π. Κωστοπούλου 2 13. ΟΕΒΕΣ Π. Κωστοπούλου 2 14. Οικονομικό Επιμελητήριο Μεραρχίας 14 15. Δικηγορικό Σύλλογο Μεραρχίας 53 16. Ιατρικό Σύλλογο Τσαλοπούλου 12 17. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Π. Μελά 16 18. Τ.Ε.Ι. Σερρών Ενταύθα 19. Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων: - Σερρών - Μητρουσίου - Λευκώνα - Σκουτάρεως (Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων) 20. Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων: - Αγίας Ελένης - Αδελφικού - Αναγέννησης - Άνω Βροντούς - Άνω Καμήλας - Βαμβακιάς - Βαμβακούσσης - Ελαιώνος - Επταμύλων - Καλών Δένδρων - Κάτω Καμήλας - Κουβουκλίου - Κουμαριάς - Κωνσταντινάτου - Μονοκκλησιάς - Οινούσας - Ορεινής - Πεπονιάς - Προβατά - Χριστός (Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)

Διαβάστηκε 47 φορές
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια

Τα δημοφιλή της εβδομάδος

Οι ομορφιές του τόπου μου

kerkini4.jpg

Alternative flash content

Requirements

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 698 επισκέπτες και ένα μέλος

  • fremendog

Προτείνουμε

 

 

Γιατι δεν             Η ζωή είναι μία

αυτοκτόνησες

Ουτε πολύ          Απο την 25η ώρα

νωρίς ούτε πολύ  στην αιώνια ώρα

αργά

Lifestyle

Applications +mobile

Alternative flash content

Requirements

Πρόγραμμα tv

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Σέρρες Εφημερεύοντα Νοσοκομεία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πολιτική

Βρείτε μας στο facebook

Χρήσιμες πληροφορίες

Τηλέφωνα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΚΑΒ 166
Νοσοκομείο 1535 - 2321094500
Ιατρεία Περιφερειακά  
Α.Βροντούς 2321085288
Α.Μητρουσίου 2321075306
Αναγεννήσεως 2321084350
Εμμ.Παππά 2321091437
Κ.Καμήλας 2321041797
Κ.Ορεινής 2321056804
Ν.Σκοπού 2321031210
Ν.Σουλίου 2321091247
Παλαιοκάστρου 2321081598
Παραλίμνιου 2321073230
Πεντάπολης 2321071532
Προβατά 2321088206
Σκοτούσσης 2321081220
Σκουτάρεως 2321041201
Στρυμονικού 2321086203
Χρυσού 2321074214
Ελληνική Αστυνομία  
Αστυνομικό Τμήμα 2321090807
Αστυνομικό Τμήμα Ασφάλειας 2321090804
Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας 2321090809
Αστυνομικοί Σταθμοί  
Α.Βροντούς 2321085233
Ν.Σκοπού 2321031111
Πεντάπολης 2321071520
Προβατά 2321088209
Σκοτούσης 2321081111
Σκουτάρεως 2321041111
Στρυμονικού 2321086201
ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΕΗ 1050
ΟΤΕ 13888
Υδρευσης 1021-2321055555
ΕΛΤΑ  
Σερρών 2321022411
Πεντάπολις 2321071565
Στρυμονικού 2321086333
ΕΡΑ 2321055784
ΙΚΑ 184-2321025391
ΚΤΕΛ  
Αστικές Γραμμές 2321022338
Υπεραστικές Γραμμές 2321022822
ΚΤΕΟ 2321038000
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 2321068000
ΟΑΕΔ 2321098200
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 2321035960
ΟΣΕ  
Σερρών 2321059700
Σκοτούσης 2321081225
ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) 2321052168-2321052122
Βιβλιοθήκη Κεντρική 2321058015
Θέατρο Δημόσιο Περιφερειακό 2321099770
Μουσεία  
Αρχαιολογικό 2321022257
Λαογραφικό Σαρακατσάνων 2321062528
ΔΕΠΚΑ 2321063960-2321067613
Νίκαιας 2321036010
Ομόνοιας 2321059888
Σφαγείων 2321036666
Δανειστική Βιβλιοθήκη 2321098550
Αυτοκινητοδρόμιο 2321052592-2321039699
Εθνικό Αθλητικο Κέντρο 2321027044
Εθνικό Κολυμβητήριο 2321022140
   

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΕΚΑΒ 166
Κέντρο Υγείας 2325022222
Ιατρεία Περιφερειακά  
Αμμουδιάς 2325031306
Κοίμησης 2325023945
Χειμάρρου 2325041288
Χρυσοχώραφων 2325051245
Ελληνική Αστυνομία  
Αστυνομικό Τμήμα 2325022100
Αστυνομικός Σταθμός Χειμάρρου 2325041251
ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΕΗ 1050-2325022233
ΟΤΕ 13888
Υδρευσης 2325028240-2325028245
ΕΛΤΑ 2325022795
ΙΚΑ 184-2325022275
ΚΤΕΛ 2325022211
Ταπητουργική Σχολή 2325025272
Δημοτικό Στάδιο 2325025660

 ΠΕΡΙΟΧΗ Ν.ΖΙΧΝΗΣ

ΕΚΑΒ 166
Κέντρα Υγείας  
Ν.Ζίχνης 2324022981-2324022222
Ροδολίβους 2324072200
Ιατρεία Περιφερειακά  
Αγγίστας 2324091516
Αλιστράτης 2324031209
Γαζώρου 2324041225
Δαφνουδίου 2324041505
Δραβήσκου 2324051203
Ηλιοκώμης 2324081201
Κρηνίδας 2324091301
Παλαιοκώμης 2324093212
Πρώτης 2324061396
Ελληνική Αστυνομία  
Αστυνομικό Τμήμα 2324022100-2324023333
Αστυνομικοί Σταθμοί  
Αλιστράτης 2324031203
Πρώτης 2324061202
Ροδολίβους 2324071306
Πυροσβεστική 199
Ν.Ζίχνης 2324022199
Ροδολίβους 2324071199
ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΕΗ 1050-2324022209
ΟΤΕ 13888
ΕΛΤΑ  
Ν.Ζίχνης 2324022278
Αλιστράτης 2324031240
Πρώτης 2324061560
Ροδολίβους 2324071363
ΙΚΑ 184-2324022127
Οργανισμός Εθνικός Καπνού Ροδολίβους 2324071427
ΟΣΕ  
Γαζώρου 2324041641
Λευκοθέας 2324091225
Σπήλαιο Αλιστράτης 2324082045
Εθνικό Στάδιο Αλιστράτης 2324031293
Εθνικό Στάδιο Ροδολίβους 2324072110

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΚΑΒ 166
Κέντρο Υγείας 2322022222
Ιατρεία Περιφερειακά  
Αμπέλων 2322063133
Δάφνης 2322051376
Ευκαρπίας 2322031637
Μαυροθάλασσας 2322031218
Πατρικίου 2322051401
Σησαμιάς 2322041202
Σιτοχωρίου 2322051488
Τερπνής 2322023024
Ελληνική Αστυνομία  
Αστυνομικό Τμήμα 2322022100
Αστυνομικοί Σταθμοί  
Μαυροθάλασσας 2322031100
Πυροσβεστική 2322022199-2322026150
ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΕΗ 1050-2322022266
ΟΤΕ 13888
Υδρευση 2322024599
Εθνικός Οργανισμός Καπνού 2322022150
ΕΛΤΑ  
Νιγρίτας 2322022361
Μαυροθάλασσας 2322031400
Ιαματικές πηγές 2322022892
ΙΚΑ 184-2322022418
ΚΤΕΛ 2322022442
ΟΑΕΔ 2322023291-2322024777
ΤΕΒΕ 2322022036
Μουσίο Αρχαιολογικό Αμφίπολη 2322032474
Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο 2322022560

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

ΕΚΑΒ 166
Κέντρο Υγείας 2327022222
Ιατρεία Περιφερειακά  
Α.Ποροιων 2327051280
Καστανούσας 2327061350
Κερκίνης 2327041222
Λιβαδιάς 2327031215
Ελληνική Αστυνομία  
Αστυνομικό Τμήμα Κ.Ποροίων 2327022133
Αστυνομικός Σταθμός Κερκίνης 2327041211
ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΕΗ 1050-2327022180
ΟΤΕ 13888
ΕΛΤΑ  
Κ.Ποροίων 2327022760
ΟΣΕ 2327022210
Πυροσβεστική 2327051199
 ΚΕΠ 2327028050

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΑΒ 166
Κέντο Υγείας 2323350000
Ιατρεία Περιφερειακά  
Αγκίστρου 2323041289
Αχλαδοχωρίου 2323061204
Βυρώνειας 2323031325
Καμαρωτού 2323051410
Ν.Πετριτσίου 2323031276
Προμαχώνα 2323041279
Χαροπού 2323022756
Ελληνική Αστυνομία 2323023333
Πυροσβεστική 2323025199
ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΕΗ 1050-2323022180
ΟΤΕ 13888
Υδρευσης 2323350232-2323350233
ΕΛΤΑ  
Σιδηροκάστρου 2323022217
Ν.Πετριτσίου 2323031558
Συνοριακός Σταθμός Προμαχώνα 2323041241
ΙΚΑ 184-2323022272
ΚΤΕΛ 2323022221
ΟΑΕΔ 2323023029
ΟΣΕ  
Σιδηροκάστρου 2323022320
Βυρώνειας 2323031555
Προμαχώνα 2323041240
Στρυμώνα 2323022490

Φαρμακεία

Γκούρμη -Κηπουρού Ελένη Ιπποκράτους 9 Σέρρες 2321064595
Αντωνογεωργίου Χρυσούλα Εθ.Αντίστασης 10 Σέρρες 2321020887
Αυγερινός Γεώργιος 29ης Ιουνίου 4 Σέρρες 2321020458
Αρναούτογλου Δημήτριος Τσαλοπούλου 19 Σέρρες 2321026678
Αγγούρα Ευαγγελία Πρ.Χριστοφόρου 4 Σέρρες 2321023222
Αγγος Γεώργιος Πλ.Εμπορίου 16 Σέρρες 2321025974
Κηπουρού-Μπότσολη Πασχαλία  Μεραρχίας 57 Σέρρες 2321059972-63787
Κελεφού Χρυσούλα Βενιζέλου 61 Σέρρες 2321039227
Χατζούδης Πασχάλης Κύπρου 2 Σέρρες 2321027242
Καλαιτζή Δάφνη Βενιζέλου 29 Σέρρες 2321052900
Λαζαρίδης Νικόλαος Νεστ.Φωκά 4 Σέρρες 2321024636
Καράμπελας Ηλίας Βασ.Βασιλείου 2 Σέρρες 2321021961
Καλογραιάκης Παναγιώτης Κων/πόλεως 38 Σέρρες 2321020333
Φερχάτογλου Ευδοξία 29ης Ιουνίου 16  Σέρρες 2321024702
Χρυσάφης Κωνσταντίνος Εθν.Αντίστασης 5 Σέρρες 2321024955
Ασπροφρύδου Νίνα Αλ.Παναγούλη 2 Σέρρες 2321020771
Ορδούδη Βαία Βασ.Βασιλείου 35 Σέρρες 2321064488-25734
Βερβέρη Ευπραξία Βασ.Βασιλείου 22 Σέρρες 2321027400
Τουραντζίδης Θωμάς Ρωμανού 4 Σέρρες 2321066888
Δίμηζα Φιλίτσα Κων/πόλεως  6 Σέρρες 2321062075
Σίσκου Φωτεινή-Καρασαββίδης Γεώργιος Διονυσίου Σολωμού 15 Σέρρες 2321022387
Βίτσιου Σουλτάνα Δ.Θράκης 17 Σέρρες 2321064344
Πεφτίτση Σεβαστή Εθν.Αντίστασης 35 Σέρρες 2321027962
Παπαναστασοπούλου Ελένη Εθν. Αντίστασης 12 Σέρρες 2321020901
Ασκαρ Ναταλή Γ.Παπανδρέου 22 Σέρρες 2321024133
Πάνου Παναγιώτα-Καλημέρη Θωμαή Αν.Θράκης 1 Σέρρες 2321027227
Εμμανουηλίδης Αλέξανδρος-Πρίζναλη Ματθίλδη Γενναδίου 3 Σέρρες 2321021137
Γρατζάκη Καλλιόπη-Λεμόνιας Αγγελος Γ.Παπανδρέου 9 Σέρρες 2321025720
Γούναρης Χρήστος Κ.Αλεξανδρίδη 10 Σέρρες 2321021098
Κίτσιος Λεωνίδας Μ.Αλεξάνδρου 20 Σέρρες 2321056888
Ρόντζης Αργύρης-Γκιουλέκα Αννα-Ροντζης Αναστάσιος Πριγ.Χριστοφόρου 8 Σέρρες 2321027545
Κόδρα Βαία Νικ.Φωκά 2 Σέρρες 2321022345
Μαυρίδου Ελένη-Καλογραιάκη Ιωάννα Φιλώτα 3 Σέρρες 2321065577
Ευθυμίου Αικατερίνη-Μπαλαξή Μαρία Ραιδεστού 36 Σέρρες 2321066746
Μαραγκού Λαμπρινή-Γούλα Χριστίνα Εθν.Αντίστασης 8 Σέρρες 2321026418
Καχπάνης Φώτης Γεναδίου 1 Σέρρες 2321027506
Σταμάτη Βαία Αν.Θράκης 7 Σέρρες 2321056160
Καραφωτιάς Ιωάννης Λ.Σολωμού 25 Σέρρες 2321022294
Φεγγομύτου Βαία Μεραρχίας 49 Σέρρες 2321054140
Κουρτίδης Ιπποκράτης-Προκοπίδου Σβετλάνα 8ης Μαίου 20 Σέρρες 2321046738-25491
Αλεξιάδης Δημήτριος Μεραρχίας 79 Σέρρες 2321047690
Τσαντίρη Ζωή Εμμ.Ανδρονίκου και Ν.Πλαστήρα Σέρρες 2321027977
Τζάκη Μαρία Δ.Θράκης 4 Σέρρες 2321064866
Ζαπρούδη Αγοραστή Λεω.Παπαπαύλου  8 Σέρρες 2321025122
Κόντα Βασιλική Εθν.Αντίστασης 4 Σέρρες  
Νικολούδης Ιωάννης Ν.Πλαστήρα 5 Σέρρες 2321022195
Ιατροπούλου Ελένη Γεωρ.Παπανδρέου 7 Σέρρες 2321025657
ΕΛ-ΧΑΤΙΜΙ ΑΡΟΥΑ Κιουταχείας 11 Σέρρες 2321047947
Αγγος Χρίστος Μεραρχίας 99 Σέρρες 2321035559
Γκούρμης  Γεώργιος Βενιζέλου 31 Σέρρες 2321021892
Μπόλου Αγγελική Θουκιδίδου 14 Σέρρες 2321036006
Καρεμπίδου Μαγδαληνή Βενιζέλου 100 Σέρρες 2321021826
Φαρμάκη Ζωή Δημ.Μαρούλη 12 Σέρρες 2321051567
Γιαννελέρ Αναστάσιος-Γιαννελέρ  Ζωή Μ.Αλεξάνδρου 6Α Σέρρες 2321027704
Υψηλάντη Μαρίνα-Υψηλάντης Σάββας Κωνσταντινουπόλεως 3 Σέρρες 2321022766
Τσιαπκώλης Κων/ντίνος Ρωμανού 9 Σέρρες 2321025379
Θεοδωρίδου Ανθούσα Πλ.Εμπορίου 3  Σέρρες 2321021145
Τουραμανίδης Κων/ντίνος Αρχ.Μακαρίου 2 Σέρρες 2321025790
Λιάτσα  Διονυσία-Εμμανουηλίδης  Κυριάκος Μεραρχίας 29 Σέρρες 2321027585
Ροπότου Τζούλια   Αθανασίου Φυλακτού 13 Σέρρες 2321022555
Ευγενίδου Αναστασία Μεγ.Αλεξάνδρου 26 Σέρρες 2321053130

 ΕΚΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Μαιλόγλου Δήμητρα-Μαρβάκη Ελένη Ν.ΣΟΥΛΙ 2321091795
Χατζίκας Κων/ντίνος ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325022989
Αλεξανδρίδης Αγγελος ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325024401
Δίχαλας Βασίλειος ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325023813
Ράπτης Νικόλαος ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325024024
Τάσικα Ευαγγελία ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325022326
Βαρσάμης Γεώργιος Κ.ΚΑΜΗΛΑ 2321042193
Ζαπρούδης Ιωάννης-Ζαπρούδης Βασίλειος ΝΙΓΡΙΤΑ 2322022859
Ιωαννίδης Χαράλαμπος ΚΟΙΜΗΣΗ 2325024950
Διτσεσελίδης Χρήστος ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ 2325051020-51433
Μάρκου Ευθυμία ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2323022309
Διούφα Στέλλα-Αντωνόπουλος Γεώργιος ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 2322031488
Κυριακού Βαρβάρα ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 2321086236
Φυλακτός Κων/ντίνος Ν.ΚΕΡΔΥΛΙΑ 2322032588
Χατζάκη Αφροδίτη ΤΕΡΠΝΗ 2322022277
Πιπιγκάκη Μαρία ΑΜΠΕΛΟΙ 2322063222
Παρίσης Γεώργιος ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2323024386
Πανάς Γεώργιος ΝΙΓΡΙΤΑ 2322023411
Ξανθάκης Μενέλαος ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 2321091880
Ντικπασάνης Χριστόφορος ΒΥΡΩΝΕΙΑ 2323031493
Μητκώνη Ευαγγελία ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325022974
Μακρής Αγάπιος Ν.ΣΚΟΠΟΣ 2321031777
Μπουγιουκλής Αγγελος ΡΟΔΟΠΟΛΗ 2327022021
Τσιρμπινης Παύλος ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 2322061598
Τσιουτσιούλης Βασίλειος ΠΡΩΤΗ 2324061222
Τσολακούδης Ιωάννης ΣΚΟΥΤΑΡΙ 2321041742-42440
Σπαθάρα Κυριακή ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2321088407
Σαραφίδου Ευδοξία ΧΡΥΣΟ 2321074285
Καρακάσης Χρήστος ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ 2324071415
Σανδρής Δημήτριος Ν.ΖΙΧΝΗ 2324022122
Σανδρής Κων/ντίνος Ν.ΖΙΧΝΗ 2324022016
Βλαδίκας Νικόλαος ΝΙΓΡΙΤΑ 2322022889
Τσιάρας Χρήσιμος ΚΕΡΚΙΝΗ 2327041541
Τσούκας Κων/ντίνος ΣΚΟΤΟΥΣΑ 2321081000
Γιουρούση Χατζηβασιλείου Ζωή ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ 2324071600
Δομοκτσής Δημήτριος ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 2324093393
Τσαρδάκης Μιχαήλ ΚΑΡΠΕΡΗ 2325031250
Μήρτσιος Χρήστος Ν.ΖΙΧΝΗ 2324022211
Ευγενίδης Ευγένιος-Ευγενίδης Κυριάκος Ν.ΣΚΟΠΟΣ 2321031434
Δούσος Αθανάσιος ΜΗΤΡΟΥΣΗ 2321075515
Ράσκος Ευστράτιος-Ράσκου Κυριάκος ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2323022998
Τσούκας Αλέξανδρος ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΗ 2321075255
Παπαευαγγέλου Θωμάς ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2323023103
Μαυρίδης Αργύριος ΣΚΟΥΤΑΡΙ 2321041582
Τσανούσα Αννα ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2321088277
Παπαδημητρίου Βασιλική-Μουστάκα Αρχοντούλα ΛΕΥΚΩΝΑΣ 2321050357-63944
Θεοδωρίδου Ελλη ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325022740
Γκούμα Χρυσάνθη ΝΙΓΡΙΤΑ 2322025666
Σωτηριάδης Δημήτριος ΣΙΤΟΧΩΡΙ 2322051600
Μήλιος Στυλιανός-Μήλιου Γεωργία ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 2324031294
Οικονόμου-Ματάκου Αικατερίνη ΓΑΖΩΡΟΣ 2324041556
Ζημπιλιάδου Ελ Χατίμι Φρειδερίκη-Ελ Χατίμι Σαρα ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ 2324051217
Δημητριάδου Στέλλα Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ 2323031538
Σιδηρόπουλος Παυλος ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2323023248
Λαζαρίδου Ρεοζίλη ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟ 2321086062
Μάκρη Ευα Ν.ΜΠΑΦΡΑ 2324081707
Τσιφούτη Χριστίνα ΝΙΓΡΙΤΑ 2322026022-24464
Καμπουρίδου Ευφροσύνη ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 2321078333
Βαίδου Αντιόπη ΝΕΟΧΩΡΙ 2321076686
Μώκος Αθανάσιος ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 2324031790
Δουλγέρη Δέσποινα ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 2321032561
Βαλιώκη Βασιλική Βανέσσα ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ 2325051730
Μπουρνάρη Ευαγγελία ΑΜΜΟΥΔΙΑ 2325031166
Κιτσάκης Χρήστος ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2327031222
Γρεβιάς Ευάγγελος ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 2321073131
Μπενίσης Απόστολος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 2322061540
Μπασιανάς Δημήτριος Ν.ΖΙΧΝΗ 2324023325
Αγκρα Ασπασία ΧΑΡΩΠΟ 2323025005
Βρύζας Κων/ντίνος ΣΗΣΑΜΙΑ 2322041777
Σπυρίδου Βαλεντίνη ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ 2321071544
Κασμερίδου Ευθαλία ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΑ 2327051596
Θεοδοσίου Κων/ντίνος ΚΟΡΜΙΣΤΑ 2324020845
Κωστέα Σοφία ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ 2327061015
Μαντή Αριστούλα ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ 2323061061
Μουντουλάρης Δημήτριος ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ 2325025558
Λεμονιά Βαρβάρα ΕΜΜ.ΠΑΠΑ 2321092044
Βότσης Δημήτριος ΛΕΥΚΟΘΕΑ 2324091100
Σιτζίμης Αθανάσιος ΨΥΧΙΚΟ 2321031028
Μαλάμη Αγγελική Κ.ΠΟΡΟΙΑ 2327022780
Λαζαρίδης Κορνήλιος ΒΕΡΓΗ 2322020900
Τάτσιος Γεώργιος ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ 2325041370
Ματάκου Μαγδαληνή ΘΟΛΟΣ 2324041803
Βανίτσαρη Αννα ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 2327031201
Στοίλα Χαρίκλεια ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ 2322041140
Νικολαίδου Μαρία ΚΡΙΝΙΔΑ 2324091582
Μαρούλης Μιχαήλ-Φαν ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ 2321088620
Παπλάς Παναγιώτης ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ 2323041131
Κωνσταντινίδου Κωνσταντίνα ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ 2321041190
Ζάγκας Αναστάσιος ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ 2321076010
Μπαρμπούτης Γεώργιος ΧΕΙΜΑΡΟΣ 2325041114
Αλιμπράντη Βάλια ΤΟΥΜΠΑ 2321071200
Κιοσσές Βασίλης ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 6984607385
Τσινεκίδης Δημήτριος ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2322041607
Λασκούδη Σοφία ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ 2322025760
Κιουτσούκη Φωτεινή ΔΑΣΟΧΩΡΙ 2325024300
Φερχάτογλου Θεογένης ΔΑΦΝΟΥΔΙ 2324042510
Σαλαμός Δημήτριος ΑΧΙΝΟΣ 2322035474
Ασίκης Αργύριος ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 2325061410
Δρόντζας Ανδρέας ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗ 2321058560
Καρασταύρος Νικόλαος ΙΒΗΡΑ 2322035845
Χριστακοπούλου Υβόννη ΤΡΑΓΙΛΟΣ 2322030047
Μπογιατζής Ιωάννης ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ 2321064410
Μωύσίδης Ιωάννης ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ 2323052100
Προσνίκλη Ευαγγελία ΒΑΛΤΕΡΟ 2325022686
Ξανθή Παναγιώτα ΛΕΥΚΩΝΑΣ 2321050020
Σκέμπερη Αλεξάνδρα ΝΙΓΡΙΤΑ 2323022617
Τσακιρίδου Βαρβάρα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2321084255
Χατζοπούλου Ζωή ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2323022226
Αμβροσιάδου Ελένη ΑΝΘΗ 2322024024
Δόση Αλεξάνδρα ΝΙΓΡΙΤΑ 2322022988
Καλτσίκη Μαρία ΟΙΝΟΥΣΑ 2321092702
Δουβίτσας Αστέριος ΔΑΦΝΗ 2322051350
Γάλβας Γεώργιος ΧΟΡΤΕΡΟ 2323022830
Μπαλτήρας Σάββας ΘΕΡΜΑ 2322022152
Καρασσαβίδου Στυλιανή ΧΡΥΣΟ 2321074727
Πανά Αναστασία-Μαρία ΤΕΡΠΝΗ 2322025860
Χατζοπούλου Ευθυμία ΚΕΡΚΙΝΗ 2327041130
Καρασαλίδου Ζωγραφιά Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ 2323032440
Αλεξανδρίδου Ευαγγελία ΒΑΜΒΑΚΙΑ  2321084320
Βαλιώκη Βασιλική-Βανέσσα ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ 2325051730
Σιώπη Ευαγγελία ΠΕΠΟΝΙΑ 2321041411
Αγγελίδου Αναστασία ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 2321038502
Μαρούλη Ευφροσύνη-Μαρίνα Ν.ΣΟΥΛΙ 2321092250
Βρυζώνη Πολυξένη ΚΟΥΜΑΡΙΑ 2321079279
Μακρή Δουλγέρη Αρχοντούλα ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ 2321031777
Τσιρμπινής Δημήτριος ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ 2322063390
Ζαπρούδης Στέργιος ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 2323051599
Βαζούρα Αναστασία ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ 2324098610
Γούλα Σοφία ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ 2324051112
Φαρασόπουλος Ιωάννης ΠΕΘΕΛΙΝΟ 2321301939
Ντικμπασάνης Γεώργιος ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ 2323071400
Σαπουντζή Φωτεινή ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 2321042720
Τριανταφύλλου Ξενοφών-Ραφαήλ ΚΑΜΑΡΩΤΟ 2323051555
Μπραικίδου Ευαγγελία ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ 2321111374